Hollandse brug, een knelpunt in de huidige verbindings problematiek.

2007: Een alternatieve tijdelijke route is in het rood geschetst. Parallel aan de A6 kan er snel voor een verharding van de bestaande weg worden gezorgd.

Aan de kant van Flevoland dient een verbinding met de weg (zandgrond) te worden gemaakt. Met pontons of tijdelijke dijken kan een sluis systeem worden gemaakt, waarbij er twee mogelijkheden zijn om over te steken. Het scheepvaartverkeer kan de 'sluis' invaren en wachten tot de andere verbinding weggedraaid wordt. Gedurende daglicht kan zo een alternief worden gemaakt, zonder dat het veel tijd behoeft te gaan kosten. Ten alle tijde kunnen de vrachtauto's gebruik maken van een van de overdoorgangen.

Terug