Studie (3-2b) Almere - IJmeer

Een brug te ver . . .

. . . de Hollandse brug

  
augustus - september 2007
Na veel touwtrekwerk tussen de gemeenten Naarden en Muiden is er dan toch eindelijk schot gekomen in het maken van een noodoplossing voor de ontsluiting van Flevoland richting de Randstad. De gemeentes hebben het hele project maanden vertraagd. Ook de bouwvakvakanties van Rijkswaterstaat (er is overal wel prioriteit aan te geven) hebben aan de aanleg van de toevoerroutes naar de tijdelijke pont geen goed gedaan. In de besprekingen met de gedupeerde ondernemers en particulieren op het gemeentehuis in Almere werd daar liever niet over gesproken. "Alles werd voortvarend ter hand genomen", zo was de stelling. Daarbij geheel aan het feit voorbijgaand, dat pontoniers in tijden van nood binnen een dag een noodbrug kunnen maken. Waarom werden deze niet snel ingezet?

 

Direct na de aankondiging van eind augustus 2007 als datum waarop de pont zou gaan varen werd er al weer geschoven, het zou nu half september worden.
Op 15 september ging inderdaad de pont voor het eerst varen, nadat diezelfde week een aantal testvaarten werden ingelast..

De projectleider van Rijkswaterstaat voor RTV NH. Met op de achtergrond de onderzijde van de Hollandse brug.
 
We hebben niet echt de indruk dat Rijkswaterstaat er de hoogste prioriteit aan heeft gegeven, terwijl dat wel had gemoeten. Het belang voor de hele regio is kennelijk nog steeds niet duidelijk.

 

 

 

De Oostkant aan Flevoland zijde. De aanlooproute van het vrachtverkeer is in de maak (augustus 2007). Een deel van het Zilverstrand dient daartoe (tijdelijk) te wijken.

 

De reserve ponten GVB van het IJ

Deze moet voor vrachtwagens tot 12 meter gaan varen. Verder ook voor wandelaars, fietsers en landbouwverkeer. De opstelstrook vanuit Naarden was een simpele aanlegenheid, die vanuit Almere Poort duurde wat langer, mede door de nog doorlopende vakantieperiode.
Door middel van mobiele informatieborden zal de wachttijd voor de pont worden aangegeven. De opstelstroken zijn lang genoeg, alleen het is de vraag of de vervoerders niet alsnog gas geven en over de Stichtsebrug zullen gaan rijden.
Eras Wijkhuizen van Rijkswaterstaat denkt dat de pont net op tijd klaar is (bedoeld de aanleg van de toevoerroutes) om extra fileoverlast te voorkomen. Dat zal in de praktijk niet lukken, ook niet met de bedragen en opties die voor automobilisten worden geboden. De overtocht gaat een kleine tien minuten duren. De pont vaart van 06.00 uur tot 22.00 uur. Metingen hebben uitgewezen dat er tussen de vijf- tot zesduizend vrachtauto's de brug zouden willen passeren. Met de pont zal dat maximaal 600 vrachtauto's zijn, er gaapt dus nog een behoorlijk gat in capaciteit.

Rijkswaterstaat druk in de weer met de op- en afritten voor de reserve pont.

 

Sluipverkeer

Tijdens een controle (midden aug) werd in 4 uur tijd vanaf het Naarderbos vier overtredingen met vrachtauto's geconstateerd. Vrachtauto's die zo lang waren dat ze duidelijk niet over de brug hadden mogen rijden. Kennelijk is de politie niet in staat om alle vrachtauto's ook werkelijk te weren die er niet meer overheen mogen. Terwijl het toch voor de veiligheid is van die zelfde vrachtwagen bestuurders.
 

4 juni 1969

De Hollandse brug werd opgeleverd. De hoofdverbinding tussen de randstad en de nieuwe polder was een feit. In 1984 - 1987 kwam daar de spoorbrug met het spoor naar Almere en Lelystad bij. Voor een groeigemeente van de eerste orde onvoldoende capaciteit, mede door de slechte doorstroming en invoeging op de A1.
 

De aanleg van de spoorbrug, links de al in takt zijnde Hollandse brug met toeschouwers. Gemeente Almere Stadsarchief. ca. 1984.

 

Verzakking 20 aug. 2007

Tijdens de werkzaamheden aan de brug is er een kleine verzakking aan de zuidooskant van de brug ontstaan. De oprijroute werd terstond geblokkeerd en lange files waren het gevolg. Alleen al op deze ene dag wordt de schade voor het bedrijfsleven op meer dan 1 miljoen Euro geschat. Door het aanbrengen van de damwandplanken bleek zand onder de oprit weggevloeid te zijn, waardoor de verzakking kon plaats vinden.
 
 
Almere Poort (eind augustus 2007), de nieuwbouw is in volle gang. Over een aantal maanden komen er elke dag weer nieuwe inwoners (en huisraad) bij, die vrijwel allemaal vanuit de Randstad (lees Hollandse brug) Flevoland zullen proberen te bereiken.
 

Kentekenregistratie

In de aanloop van de onderhoudswerkzaamheden vonden er van 18 sept t/m 31 oktober 2006 kentenregistraties plaats om te beoordelen wie er gebruik van maken. Veelvuldige gebruikers hebben een brief van Rijkswaterstaat gekregen met een enquette formulier. De onderhoudswerkzaamheden van 2006 en 2007 zijn echter uitgelopen op het stopzetten van het grote verkeer per onmiddellijk 27 april 2007, met uizondering van de bussen.

Automobilisten die de brug willen mijden kunnen 6 euro per dag krijgen als ze omrijden (...?) of het openbaar vervoer nemen. De beloning kan oplopen tot 660 Euro (niet belastingvrij). De forenzen kunnen ook kiezen voor gratis openbaar vervoer.

Aan de Oostkant bij Naarden worden werkzaamheden voor de brug uitgevoerd. (aug. 2007).

 

September 2007: fietsers roeren zich

In de kranten verschijnen artikelen over de fietsersbond, ze zijn het niet eens met Rijkswaterstaat dat fietsers op de toch al smalle asfaltweg in Flevoland maar tussen de grote opleggers door moeten manoevreren. Er is tot op heden geen maatregel voor deze groep langzaamverkeer genomen. Er is geen streep op de weg te bekennen, is trouwens te smal voor een afbakening. Terwijl er naast het Zilverstrand een prima pad loopt dat snel verhard had kunnen worden.

Op 8 september is er ook nog niets gedaan aan het fietspad aan de Naardense kant. Dit pad ligt aan de West zijde van de brug. Het ligt er, alleen het is hoogtijd om de wildgroei rondom eens grondig aan te pakken, dit is (afgezien van de locatie) niet geschikt om 's avonds te fietsen. Er dient een ruime vlakke zone te worden gemaakt aan beide zijden van het pad. En de slagboom en ongelukkige opgang naar de weg in Naarden is eveneens nog niet ter hand genomen. Zowel voor fietsers als bromfietsers een gevaarlijke passage. Deze aanpassingen hadden parallel met die van de vrachtauto's uitgevoerd kunnen worden.

In het weekend of ook door de weeks? wordt een klein deel van het Zilverstrand, net dat deel bij de opstap naar de pont, in beslag genomen door naaktlopers. Wellicht dat daar ook een oplossing voor gezocht kan worden (de temperatuur helpt tegen het najaar mee). Het langzame verkeer zit daar op die plek zeker niet op te wachten. Ook tijdens de opening van de pont op 15 september was het weer raak.

 

Na 10 uur 's avonds

Dit wordt moeilijk. De algemene stelregel is dat u een taxi kunt bellen om deze later te kunnen declareren. Maar laat ik mijn fiets dan? Er is nog geen antwoord van Rijkswaterstaat men wil een enquette houden, maar ze kennen de groep mensen niet die er dan gebruik van willen maken.

 

15 september 2007 de pont vaart

fietsers moeten nog hun eigen weg zoeken

Vanaf de westkant onder de Hollandse brug door zien we aan de overkant de IJ-pont met een vrachtauto aan boord. Het is de eerste dag nog voor iedereen wat onwenniig.

 

Vanaf Naarden komend met de fiets dien je de borden met de fiets erop te volgen, alleen dat haalt niet veel uit, je mist dan de afslag aan de oostkant en gaat via het 'normale' fietspad aan de westkant naar de pont. Dit was de route die uitgestippeld was door Rijkswaterstaat, te zien aan de gloednieuwe fietspad borden langs de route. Alleen bij de brug gekomen worden alle fietsers geblokkeerd. Fieters dienen dus in tegenstelling tot eerdere berichten aan de oostkant (Naardense kant) van de brug de nieuw geasfalteerde weg (op 15 sept. nog zonder fietsmakering) te nemen naar de pont. Er is daar inmiddels verlichting aangebracht.

De bewegwijzering vanaf Almere Haven en Almere Stad voor fieters is de eerste dag nog niet op orde. Wel zijn er strepen op de weg in Flevoland voor fieters getrokken. De hoge bergen zand werden eveneens verplaatst. De fietsers moeten gelijk met de vrachtauto's gebruik van de aanvoerweg gaan maken. 17 september zal de fietsersbond een demonstratie organiseren om een en ander voor fietsers veiliger te krijgen.

Aan de westkant van de Hollandse brug, vooraan de IJmeer spoorbrug uit 1984. Deze werd op 30 mei 1987 in gebruik genomen. De overige bruggen voor het spoor zijn van 1982. De Hollandse brug werd op 4 juni 1969 opgeleverd voor het verkeer.

 

De Flevokant van de Hollandse brug op de eerste dag. Verschillende fietsers wachten tot de pont hen komt overzetten.

 

De pers was op de eerste dag goed vertegenwoordigd, deze fotograaf maakt boven op het dak geklommen een prachtig plaatje van de aankomst aan de Naardense zijde voor zijn krant. Ook verschillende TV-ploegen maakten de nodige meters film.

De chauffeur van deze vrachtwagen vertelde dat hij liever geen 28 kilometer meer wilde omrijden, dit was toch wel zo prettig en een leuke onderbreking. Verder zo luide zijn commentaar: 'Het is gratis . . .'

 

SNEL . . .

Volgens Harry Dijksma, gedeputeerde toont het aan dat de provincie in de infrastructuur te kwetsbaar is. Hij stuurde een brandbrief naar Camiel Eurlings (verkeersminister) en de Tweede Kamer.

"Als de sodemieter" zo schreef hij dient er een oplossing te komen. De voorzitter van de K.v.K. Rob Nijhof heeft het over: "onbegrijpelijk" en "onaanvaardbaar".

Wanneer worden ze in Den Haag eindelijk wakker en gaan direct in de startblokken voor het maken van plannen voor een nieuwe ontsluiting van Flevoland?

Er zijn al diverse plannen ingediend, alleen de knoop (lees geld) is nog steeds niet doorgehakt. Na tientallen jaren woningen bouwen zou het woord nu eindelijk eens zijn vóór "DE INFRASTRUCTUUR".

vervolg

 

EEN BRUG TE VER 

Infrastructuur schud op zijn grondvesten.

 

 

 

vervolg

 

 

 

 


hoofdmenu


 

 

 

 

 

 

 

De Hollandse brug vanaf Flevoland bekeken (midden aug. 2007). Aan de Naardense kant zijn de voorbereiding in gang gezet om een toeverstrook te maken voor het pontveer.

 

 

Uitbreiding Almere in het IJmeer
 


hoofdmenu