HET RIJK NEEMT DE REGIE IN HANDEN?

deel 2

Amsterdam - Almere ontwikkeling  

  
Bron: Omroep Flevoland
 

Nieuwe visie IJsselmeergebied

bron: Verkeer en Waterstaat.

Nieuwsbericht | 27-04-2007

  

De Oranje sluizen, de verbinding tussen het buiten IJ en het IJ. In de toekomst een open waterweg?

 

Aansluiting dijk met (overdekte?) tunnelfundering, Waterland.

 

De aansluiting op Noord Holland, ingetekend in het voorstel van het rijk.  

 

Foto van Charlie Yoon, twee windmolens op het hoekpunt, (dijk naar Marken).

 

Even ten zuiden van Uitdam aan de Uitdammerdijk zou volgens het Rijk een aansluiting op Waterland kunnen komen. Dwars door het natuurgebied zal een aansluiting op de A10 (autoverkeer) of als voor een trein/rail verbinding wordt gekozen met Amsterdam Noord gemaakt moeten worden.

Met de verrekijker vanaf Pampus Haven (Flevoland) kan de haven van Uitdam worden gezien, ook het kleine windmolenpark ten noorden (bij Marken) is zelfs met het blote oog waar te nemen.

 

Aanleg van Almere Pampus, nabij de westpunt van Flevoland in het IJmeer.

 
 
De Houtribsluizen bij Enkhuizen vormen de scheiding (waterhoogten en waterbeheer) tussen het noorderlijk- en het zuiderlijke deel. van het IJsselmeer.
 
In het onderhandelbare voorstel van het rijk wordt tussen Pampus Haven (West Flevoland - Almere Stad) en Waterland Noord Holland een vaste dijk aangelegd met sluizen.
 
Daarmee wordt het waterbeheer beter beheersbaar en de verbinding voor de beroepsvaart en recreatie (watersport) een stuk sneller om van het IJmeer op het IJ te komen. De Oranje sluizen kunnen dan gewoon open blijven staan!
 
 
 

Twee sluizen zouden er in de nieuw aan te leggen dijk moeten komen, één aan de Waterland kant en één op de doorgaande verbinding voor o.m. de beroepsvaart nabij Pampus Haven / stad.

 
Een snelle bootverbinding (draagvleugelboot) tussen Almere Stad en Centraal station Amsterdam wordt mogelijk en bijzonder aantrekkelijk. (woon/werk verkeer, OV, recreatie en toeristen)
 
De hele regio zal hier profijt van ondervinden. Flevoland zal mede door deze mogelijkheid aan trekpleister voor toeristen worden die Nederland slechts enkele dagen bezoeken. Daarmee op het lijstje komende van De Keukenhof, Marken en Volendam en Amsterdam.
 
Veiligheid: ook de veiligingheid (opvangen van de gevolgen van waterspiegel stijging) zal daarmee gediend zijn. Een extra pakket aan extra sluizen bij de nieuwe waterstad Almere Pampus kan dan komen te vervallen. De nieuw te bouwen eilanden kunnen met een aflsuitende dijk adequaat worden beschermd. En dat brengt een aanzienlijke kostenverlichting met zich mee. Ook het achterliggende gebied IJmeer, Gooimeer en Eemmeer en de aanliggende gemeenten worden zo beter beschermd.
 
Watersport zal eveneens baat hebben bij extra havens, recreatie en veiligheid en het te doorkruizen gebied (zeilschepen) zal door deze keuze groter worden (minder versnipperd dan bij andere plannen).
 
De mogelijkheid wordt geopend voor kleinere (recreatie) schepen om dit gebied te kunnen bevaren.
 
 
Zeedijk richting Uitdam, Waterland. Rechts het vroegere IJsselmeer.
 
Nadeel? Het kwetsbare gebied Waterland Noord Holland zal moeten worden doorkruist. Voorstel is om dat op een dijk met onderdoorgangen te maken, maar als de grond het toelaat zou een verdieping van enkele meters onder het maaiveld de voorkeur verdienen. De kans is echter dat de gesteldheid van de grond dat niet toelaat en te veel extra kosten moeten worden gemaakt.
 
De hamvraag is a) welk verkeer er over de dijk wordt gepland b) hoe de aansluiting bij de verkeersaders in Noord Holland zal worden.
 
Natuur: de natuur zal worden gecompenseerd door de aanleg van verschillende natuurgebieden (eilanden) boven en in de buurt van Almere Pampus. Dit vormt dan direct een fraaie aansluiting met de al bestaande natuurgebieden de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen in Flevoland en met Waterland Uitdam.
 
Achteraf bleek het hele feest een luchtballonnetje vanuit Den Haag te zijn geweest.
 
   

Vervolg  

Idee voor dijk met Flevoland en het 'vaste land' met SketchUp Pro getekend, ondergrond aquarel. Hoogwaardige bebouwing in fasen en naar behoefte.
Het water ligt letterlijk voor de deur. Evenals de natuur (vogels) eilanden.

© Alfazet, Huizen, Nederland