Mega project DUIN in Almere Poort van start (3)

Foto galerie 20 april

Vervolg pagina 4

Brochure DUIN tijdens de viering van het hoogste punt 20 april 2013 uitgereikt.

 

DUURZAAM

DUIN moet een duurzaam project worden waar relatief bijzonder weinig externe energie nodig zal zijn. Er zal ook energie worden opgewekt. De waterkwaliteit van ondermeer het IJmeer, Markermeer, Gooimeer en Eemmeer laat de laatste jaren te wensen over in de warme zomermaanden en men verwacht dat door de genomen maatregelen (diepe troggen waar slib kan bezinken) de kwaliteit van het IJmeer en Markermeer ten goede zal komen.

WATER

De waterkwaliteit zal echter integraal moeten worden aangepakt met alle betrokkenen in de hele regio om tot één beleid te komen om blauwalg terug te dringen. Daarbij spelen de waterzuiveringen in de hele regio een belangrijke rol, die zullen moeten worden gemoderniseerd. Maar ook het water afkomstig van de Eem zal moeten worden bekeken. Alleen een gemeenschappelijke aanpak (een gedeelte is ondergebracht bij gemeentes, andere delen bij Rijkswaterstaat en nog weer andere onder bij Provincies). Dat zal een moeizaam proces worden, gezien de schijnbare tegenwerking bij mogelijke oplossingen in het verleden (bolletjes in Almere Haven en opruimen van slierten in het Gooimeer door particulieren en later door gespecialiseerd bedrijf uit Weesp). Het is tot op heden een heen- en weerkaatsen tussen Gemeenten en Rijkswaterstaat. En daar komt dan ook nog twee provincies bij.

De dichtbij gelegen warmtecentrale verdeelstation, die in verbinding staat met ondermeer de centrale in Diemen zal waarschijnlijk in de warmwatervoorziening van de gebouwen gaan voorzien.

PLANNING MEDIO APRIL 2013, 1e FASE

Op 18 februari 2010 werd door de gemeeteraad van Almere unaniem besloten om de selectieprocedure voor de Kustzone af te ronden en de plannen van Amvest te kiezen. Met aanvullende onderhandelingen zijn belangrijke aanpassingen en verbeteringen in de overeenkomst opgenomen. Eén daarvan is dat de sociale huurwoningen na dertig of meer jaar 33% van de meerwaarde naar de gemeente terugvloeit. Amvest gaat zorgen voor de promotie en marketing van de Kustzone.

Het woord "Kustzone" is treffend. Volgens Wikepedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Kust is de kust een overgangsgebied tussen land en de zee. Bij een meer of rivier spreekt men over oever. Maar er is nog een uitgangspunt: Met de kust wordt ook wel eens het strand bedoeld. En dat is in ruime mate voorhanden bij Almere Poort project DUIN en het aangrenzende Almere Zand, gelukkig deze uitweg in naamgevingen.

In 2012 heeft de Gemeenteraad van Almerre ingestemd met het voorontwerp ca. 118 ha. uitwerkingsplan Almere Poort Duin. Het voorontwerp uitwerkingsplan betreft een deel van de kustzone van Poort. Het plan maakt het mogelijk dat het eerste deel van het centrumgebied van DUIN ('Kop zuid') aan de dijk wordt ontwikkeld met gemengde functies als leisure, maatschappelijke voorzieningen, horeca, kantoren, en wonen. Tussen dit eerste deel van het centrumgebied en de Poortdreef is alleen in de bestemming wonen voorzien ('Duin zuid'). Ook is 'de Vallei' in het plan opgenomen, zodat hier de hoofdontsluiting van het gebied tussen de toekomstige duinen kan worden aangelegd.

De terinzagelegging van het ontwerp uitwerkingsplan zal te zijner tijd worden bekendgemaakt, zodat iedereen het ontwerpplan kan inzien en belanghebbenden hun zienswijze kunnen inbrengen.

De komende maanden (vanaf april 2013) werkt Amvest de eerste woningtypes voor DUIN ZUID verder uit. Zowel de grondgebonden woningen als de eerste appartementengebouwen worden ontworpen. Op 6 oktober 2012 heeft Amvest tijdens de DUINdag de eerste schetsen laten zien en veel feedback gekregen. Daarmee zijn ze aan de slag gegaan en werken ze in een paar rondes toe naar de definitieve ontwerpen.

Zo heeft Amvest op zaterdag 19 januari 2013 met een kleine groep geïnteresseerden de tussenproducten intensief besproken en wederom veel feedback gekregen; Het Duinhuis wordt opnieuw tegen het licht gehouden, terwijl de Duinvilla en het Duinchalet op de ingezette lijn uitgewerkt worden. Rond mei worden de ontwerpen afgerond en worden met de aannemer(s) de prijzen voor de woningen bepaald.

De verkoop zal rond de zomervakantie van 2013 van start gaan. Informatie hierover is te vinden op www.DUIN.nl en bij diverse makelaars.

De ontwikkeling van de circa 3000 woningen in DUIN zal nog ruim 10 jaar doorlopen. Dan is het gebied, met de unieke ligging en unieke landschap, de plek waar je kunt leven aan en op het strand. Met een geweldig uitzicht op de Hollandse brug en het Gooi, Muiderberg, Pampus, IJburg, Amsterdam en Durgerdam. En met helder weer wellicht ook Urk plus de fraai gelegen opbouw van Almere Poort en Almere Stad.

Vanuit Amsterdam richting Flevoland DUIN.

Uitzicht boven op het duin rondom. Zowel naar Amsterdam, Muiderberg, Hollandse Brug, Het Gooi als Almere Poort en Stad.

Duin in Schorel om in de sfeer te komen van het DUIN Almere Poort.


Fotos van de feestelijkheden bij het bereiken van het hoogste punt (10 meter) in de eerste fase van DUIN. Druk daarna "pagina 4 vervolg".

Foto galerie 20 april

Sluit eenvoudig de extra opgekomen foto pagina om weer terug te keren bij deze pagina en kies vervolg.

pagina 4 vervolg

 

 

omhoog