www.tekenen.alfazet.nl

  menu---------vervolg

 

Rivier de Eem

Geschiedenis rivier de Eem

De Eem is een 18 kilometer lange rivier die tegenwoordig uitkomt in het Eemmeer. Voor de jaartelling liep deze verder door, wat nu het huidige Zuidelijk Flevoland is. De Eem ontvangt zijn water van de hoger gelegen gebieden door beken en stromen van de Gelderse vallei.

Rivier de Eem

kaart 1599

Het stroomgebied van de rivier de Eem met de aanvoer van de Gelderse beken van hoger gelegen gebieden. Bij Amersfoort komen ze samen in de Eem.

De naam 'de Eem' zou afkomstig zijn van Hemus (latijn) en de naam werd (Wikipedia) voor het eerst in het jaar 777 in een document genoemd. Of dat juist is valt te betwijfelen. De voedende beken zijn de Lunterse Beek en de Barneveldse, de Heiligenbergerbeek en het Valleikanaal, deze komen bij Amersfoort samen. Vandaaruit loopt de Eem door oostelijke kant van Soest, Baarn en Eemnes om in het Eemmeer uit te komen (vroeger Zuiderzee en later IJselmeer. De huidige Amersfoortse Roeivereniging houdt de naam van "Hemus" in ere.

De plaatsen Eemdijk, Eembrugge en Eemnes ontlenen hun naam aan de Eem, maar ook Amersfoort, waarbij de Amer een oudere benaming is voor de Eem. Het achtervoegsel 'nes' duidt op buitendijks gelegen land. De huidige stroomlijn van de Eem is niet veel meer veranderd sinds 1555.

De heuvelrug is ontstaan door opstuwing gedurende de ijstijden. De plaatsen die tegen de stuwwal aanliggen zijn Baarn en Soest en hoger Amersfoort en Leusen en Bunschoten. De plaatsnaam Hoogland verwijst naar de verhoging van het land aldaar.

 

Oude kaart van Eembrugge, één van de eerste nederzettingen in dit gebied.

De huidige monding van de Eem in het Eemmeer bij het Raboes.

 

De Eempolder met nieuw (2010) aangelegd natuurgebied.
Bij de Zomersdijk en Goyersgracht.

Schapen op de dijk Eemnesservaartsteeg in de richting van de jachthaven bij de sluis van de Eemnesservaart.

Eemkaart met het Gooi

. . . "Copij op halve grootte eener oude kaart van Gooiland
zich thans bevinde in het Rijks Archief te 's Hage."

  menu---------vervolg


Omhoog