www.tekenen.alfazet.nl

  menu---------vervolg

 

Flevoland op de nieuwe hoogte kaart

AHN-2 is de nieuwe hoogte kaart van Nederland ( www.ahn.nl ). Deze biedt bijzondere mogelijkheden om delen van Nederland tot in detail te bestuderen.

Computer en internet browser

Er is wel een redelijk snelle computer en goed browser programma (bij de Mac deed Safari het beter dan bv. Firefox of Opera) nodig omdat de kaarten na het binnenhalen in de browser moeten worden uitgerekend en dat kan even duren. Rechts boven aan is de verticale kleurenbalk met de corresponderende hoogten te zien. Deze hoogten en de kleuren kunnen met behulp van de twee witte invulvakken zelf worden ingesteld. Klikt u bovenaan in het blauwe icoon dan verschijnt een nieuw menu. Klik ergens in de kaart met de muis (bij de iPad werkt het niet) en trek vervolgens een rode lijn over een tracé. Druk de Alt toets in om het eindpunt van de lijn te markeren. Vervolgens verschijnt het hoogteverloop in het menu volgens de rode doorsnede lijn.

De AHN hoogtekaart in beeld met rechtsboven de doorsnede gemaakt vanaf de Noordzee tot in Duitsland. In de hoogte grafiek is de duinenrij duidelijk in beeld, dan enkele lager gelegen polders incl. Flevoland om vervolgens de hoger gelegen Veluwe en de oplopende hoogte naar het oosten in beeld te brengen.

De ingestelde kleurverdeling is + 30 meter (oranje) en - 6 meter (blauw). De transparantie staat bijna naar rechts waardoor nog enkele kaart kenmerken er doorheen schijnen.

Flevoland in de nieuwe hoogte kaart

De kruizing van de A27 en de A6. De verdeling is 1 km met een hoogte instelling van -4 en -4.8 meter. Waardoor de kenmerkende meanderende structuren duidelijk naar voren komen, zie vergroting. Het complete contrast in de kleuren komt zo naar voren in slechts 80 cm.

Zuidelijk Flevoland met midden onder de A27 die vanaf het zuiden komt. Links onder is nog net het Gooimeer te zien. En links boven is nog een deel van Almere Stad te zien.

Duidelijk waarneembaar zijn de meanderende sporen die zouden wijzen op een vroegere loop van de rivier de Eem. Of voortkomend uit processen na het droogmalen van de polder, maar dat is minder waarschijnlijk. Bij droogmaling van een polder loopt het restant van het water naar de lager gelegen gebieden (westelijk). En daarbij zou een duidelijk verschil in breedte van de stromen zichtbaar moeten zijn. Dat is hier niet het geval.

Zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Slufter in Texel, Terschelling of het waddengebied in Schiermonikoog, zie foto's hieronder.

Dat is in bovenstaande hoogte afbeelding niet zichtbaar, de linkerboog bovenaan heeft een vrij constante breedte van 52 meter en aan de rechterkant zien we een grotere stroom met een breedte van ca. 91 meter. Vergelijk de Slufter in Texel, waddengebied Terschelling maar eens.

Hoogte meten vanuit een helicopter op een akker met omgeploegde klei levert telkens diverse verschillende hoogtewaarden op. Een klein hoogteverschil van 20 - 45 cm is hier op het oog niet waarneembaar. Met de AHN hoogte kaart door integratie van duizenden metingen wel.

 

Droogvallend land in de Flevopolder medio 1958. De stroomgebieden zijn duidelijk in beeld. Literatuur Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer.

 

Structuur van waterlopen met eb en vloed

Onderstaand het natuurgebied de Slufter in Texel. Allereerst de hoogtekaart en daaronder de gewone kaart.

 

 

Slufter vallei Texel.

 

Terschelling wadden gebied met stromen uitgesleten door eb en vloed.

 

Schiermonikoog, eveneens bij het waddengebied de waterstromen.

  menu---------vervolg


Omhoog