menu-

Literatuur

Land en Water van uitgeverij Ontmoeting.

Bijzonder laag geprijsd en boordevol informatie over ontstaansgeschiedenis van Nederland en het IJsselmeer.

 
http://www.historischekringeemnes.nl/Links.html
 
http://www.eemvallei.nl/nieuws.php?id=253 met een kaart uit de Eemvallei (1599).
 
http://www.eembrugge-haven.nl/geschiedenis.html

PDF bestanden

Prehistorische waterloop aangetoond bij Swifterbant
Rapport nr. 2011-3 AWN afdeling 21
2011-3_Prehistorische_waterloop_Swifterbant.pdf
 
Zwaanpad 2003
Verslag van de AWN opgravingscursus
ondermeer Bijlage 1
Top pleistoceen kaart Zuidelijk Flevoland. Bron: Menke et al. 1998.
rapport nr. 2011-1
AWN afdeling 21
 
Verslag van de geofysische metingen april t/m juli 2004
AWN Oud Emmeloord
info notitie nr. 2 september 2004
2004.pdf
 
Toon ons wat u vond in de poldergrond
1977, 1978, 1980
Rapport nr. 2006-3
AWN afdeling 21
2006-3.pdf
 
Poldervondsten 1977-1978-1980, eindelijk boven
Rapport nr. 2007-2
AWN afdeling 21
AWN_Afdeling_21_Rapport_nr[1]._2007-2.pdf
 
3D projectie van resultaten geologische booronderzoek op kavel J126
Rapport nr. 2007-3
AWN Afdeling 21
AWN_Afdeling_21_Rapport_nr[1]._2007-3.pdf
 
AWN Veldverkenning 17-12-2011
Laakse Slenk Hulkesteinsebos bij Zeewolde
AWN_veldverkenning_Laakse_Slenk_17-12-2011.pdf
 
Gebruik in de toekomst
AHN-2 in waterbeheer, slides
ir. Olga Pleumeekers en dr. ir. Wytze Schuurmans
TU Delft
presentatie_gebruik_ahn_in_de_toekomst_olga_pleeumeekers_en_wytse_schuurmans.pdf
 
Visie AHN
Fred Haarman
maart 2012 slides
presentatie_visie_ahn_fred_haarman.pdf
 
Hoogte in de Lage Landen: AHN 3
Technische ontwikkeling hoogteverandering
TU Delft
met o.m. Hoogteverandering uit de hoogte slide
met verticale snelheden in met name Noord Groningen
presentatie_technische_ontwikkeling_hoogteverandering_ramon_hanssen.pdf

Boeken - uitgaven

Flevum, Aelmere, Almari, Zuiderzee, IJsselmeer

Tekst Dick Schaap
Uitgave van KVGO, Amsterdam
Met ondermeer een unieke verzameling kaarten zoals de Zuiderzee veranderde vanaf de jaartelling tot heden (omslag van uitgave).

Sporen in het land

De Nederlandse Delta in de prehistorie
L.P. Louwe Kooijmans, 1985
ISBN 90 290 958 7
 

Oostvaarderwold

Structuurvisie Oostvaarderswold
Provincie Flevoland
2009
Projectorganisatie
 

Oostelijk van de Knardijk

De inrichting en ontwikkeling van Oostelijk Flevoland
in de jaren 1957 - 1980.
Rijksdienst voor IJsselmeerpolders
 

Lelystad uit de kluiten

Rijkstdienst voor de IJsselmeerpolders
 

Land in Zee

De watergeschiedenis van Nederland
Wilfried ten Brinke
2007
ISBN 978 90 85 710 738
 

Verover mij dat land

Lely en de Zuiderzeewerken
Willem van der Ham
2007
ISBN 978 90 8506 437 4
 

Zee van land

De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur
Wouter Reh, Clemens Steenbergen en Diederik Aten
2005
ISBN 90 71123 82 0


Omhoog

menu-