www.tekenen.alfazet.nl

  menu---------vervolg

Midden Nederland hoogtekaart

 
Instelling AHN hoogte kaart midden Nederland. Instelling: + 22 meter en -5 meter.

 

IJstijd mens.

 

Flevum

Zo rond 1.500 voor Christus ontstonden er grote meren in het midden van Nederland door de invloeden van de zee op het relatief zwakke veengebied. Hele stukken werden weggeslagen en er kwam water voor in de plaats. Het geheel van deze grote meren wordt Flevum of ook wel Flevo genoemd. De naam hebben we te danken aan de Romeinen. Ca. 3/4 van de latere Zuiderzee zou door water zijn ingenomen.

In de achtste eeuw wordt het grote meer Almari, Almeri of zelfs Aelmere genoemd. In de dertiende eeuw werd het meer nog groter door veenwegslag.

In de veertiende eeuw wordt het gebied als Zuydersee of Zuiderzee aangeduid.

Later en ondanks dijkbouw (ca. 11e eeuw) bleek het niet mogelijk om het hele gebied van Aelmere voldoende te beschermen tegen de golven. Veel mensen trokken weg naar hoger gelegen gebieden.

Kaart van de overblijfselen van huizen in het oude dorp Swifterkamp (ca. 4300 jr. v. Chr) . Er zijn twee huizen gevonden tijdens deze opgravingen. Het zijn geen complete huizen, de overblijfselen van de palen moeten uiteindelijk worden herleid tot de vroegere bouwstijlen.

Omhoog

 

De muren zijn wellicht van wilgentakken gemaakt (zoals op de vindplaats P14 bij Schokland), aangesmeerd met leem om de wind en regen tegen te houden.

 

Archeologen onderzoeken de grond op sporen van vroegere bewoners

In het Nieuw Land Poldermuseum ligt het skelet van een man die zo'n zesduizend jaar geleden hier geleefd moet hebben. In de buurt van Swifterbant was zijn rustplaats.

Onderzoekers hebben zijn gelaatsuitdrukkingen kunnen reconstrueren waardoor een goed beeld is ontstaan. Volgens de Rijksuniversiteit van Groningen worden er wederom onderzoeken bij Swifterbant uitgevoerd in de zomers van 2005, 2006 en 2007 (locatie S4). In 1970 werden ook al opgravingen gedaan er zit dus een behoorlijke tijd tussen. Men richt zich nu op de landschappelijke eigenschappen van die tijd en de wijze waarop landbouw plaats vond. Of dit verband hield met de aanleg van de Hanzelijn is niet bekend. Wellicht dat daardoor nog nieuwe wetenswaardigheden worden ontdekt.

De vondsten waren hier wat mager. Er werden wel vele lagen gevonden met menselijke resten.

Het overgangsgebied in S4 met serie van 'menselijke' lagen en klei afzettingen.

Op 2 augustus 2007 waren archeologen bezig om opgravingen te doen op de Vuursteenweg te Swifterbant. Op anderhalve meter diepte wordt een veld afgegraven. Men verwacht voorwerpen en landbouwwerktuigen uit 5.000 v. Chr. te vinden.

Op zaterdag 15 juli 2006 werd er een opendag georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Nieuw Land Erfgoedcentrum aan de Vuursteenweg 6. Er worden rondleidingen gehouden en men kennis maken met de archeologische vondsten.

De plaatsnamen in de IJsselmeerpolders zijn veelal gebaseerd op namen uit de oudheid. Dronten is van het verdwenen buurtschap bij kampen en Swifterbant is genoemd naar de Swifterbantmensen van tenminste 5.000 geleden. Biddinghuizen komt van de verdwenen plaats die in 793 in geschriften wordt aangeduid als "Bidningahusum".

  menu---------vervolg


Omhoog