www.tekenen.alfazet.nl

  menu---------vervolg

 

Noordoost polder

In de Noordoost polder zijn de archeologische vondsten samengebald. Zo hebben we het gebied rond Urk en Schokland die beiden van belang zijn. Het zijn samen met Wieringen en op Texel de Hoge Berg op keileem gebaseerde gebieden die de eeuwen van eb en vloed konden weerstaan. Maar ook verspreid over de polder zijn er interessante vondsten gedaan.

De visuele aanduidingen aan de hand van de Google Earth luchtfoto's zijn spaarzaam, maar toch nog spaars zichtbaar. In de hoogte AHN 2 kaart is het zoeken om een enkele aanwijzing terug te vinden.

De polder is aanzienlijk ouder dan Oostelijk Flevoland en de zichtbare kenmerken verdwijnen langzaam uit het landschap. In de bodem is echter tijdens gericht onderzoek nog genoeg te vinden.

 

afbeelding

Drooggevallen land in de Noordoostpolder ID347395

Historisch archief van periode 1900-1960.
Vervaardiger Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Thema's Historisch archief
Inventaris nr. RWS_5179
Bronvermelding https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Directe link https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/347395

 

Rechts onderin is de bovenzijde van Schokland nog net te zien. Met deze AHN hoogte instellingen is er weinig van oeverwallen en kreken zichtbaar te maken.

Johannes Postweg in Noordoostpolder. Andere AHN hoogte instellingen (-2 en -4.8 meter) iets ten westen van de vorige opname. Hier is wel sprake van enig aanduiding. De gele weg links boven is de vierbaans A6.

Zuidwesteringweg NO bekeken met Google maps.

De breedte van de zichtbare geul is ca. 50 meter.

De Vliegtuigweg in de Noordoost polder met Google maps.

Zuidwesterringweg NO. Ten noordwesten van Nagele ligt het volgende doelgebied. Links de A6.

Doorsnede profiel met links de A6. Instelling hoogtekleuren -4 en -4.7 meter.

De eerste deuk in de grafiek is van de vaart midden onder. Het gehele hoogteprofiel van de bedding is niet meer dan 10 à 20 cm.

Oude Emmeloorderweg in NO. Duidelijk is de tekening in het landschap af te lezen.

  menu---------vervolg


Omhoog