www.tekenen.alfazet.nl

  menu---------vervolg

 

Swifterband Oostelijk Flevoland

In het noorden van Oostelijk Flevoland ligt het plaatsje Swifterband. Het ligt ten noordoosten van Lelystad.

Na de drooglegging van Oostelijk Flevoland werd al snel duidelijk dat er in het landschap structuren en vormen te zien waren die wellicht toe te schrijven waren aan de uitloop van de vroegere Gelderse IJssel.

Archelogische onderzoeken bevestigen deze waterlopen. Om een deel daarvan veilig te stellen voor de toekomst werden kleine kavels ingericht als bosgebied, waarbij de vorm van de aanleg van het bos de richting van de stroom volgde.

Zie ondermeer bij de Visvijverweg, Klokbekerweg, Ketelbos, Rivierduinen, Kampenhoekweg.

Met de middelen als Google Earth en Google Maps zijn de stromen nog gedeeltelijk in de diverse kavels van de boeren te volgen. Maar ook met de nieuwe AHN-2 hoogte kaart op internet zijn er nog, na al die tijd hoogteverschillen in het landschap te tracen. Hoe na al die tijd de hoogteverschillen in stand zijn gebleven of anders gezegd nog aanwezig zijn is niet duidelijk. Wellicht een continu proces van inklinking van de diverse verschillende grondsoorten.

Bovenzijde van Oostelijk Flevoland, hoogtekaart met instelling -3 en -4,8 meter voor het kleurverloop van oranje naar donker blauw.

Rechts Dronten, midden boven Swifterband en links Lelystad.

  menu---------vervolg


Omhoog