www.tekenen.alfazet.nl

  menu---------vervolg

 

Swifterband Oostelijk Flevoland

Kreken systeem bij Swifterband (lit: prehistorische waterloop Swifterband. pdf)

Swifterband geulen in kaart gebracht. Zie literatuur.

2011-3_Prehistorische_waterloop_Swifterbant.pdf

 

Prehistorische waterloop aangetoond bij Swifterband

Onderzoek van AWN Flevoland

AWN Afdeling 21 rapport nr. 2011-3.

Een aantal kaarten van oeverwallen en geulen met de rivierduinen werden samegesteld. In 2007 ging de aandacht uit naar het "hak-akkertje", andere jaren werd de aandacht verlegd naar het duintje op kavel H46 (Kamperhoekweg). Daar werd in het verleden (jaren 60, 70) al veel haardkuilen en menselijke graven naar boven gehaald. Met twee perioden: 6700-5000 v. Chr. en 4600-4000 v. Chr. Aan de hand van de inmiddels oude AHN hoogte kaart werden de diverse kaarten getekend.

AWN_Afdeling_21_Rapport_nr[1]._2007-3.pdf
3D projectie van resultaten geologisch boorondezoek op kavel J126.
Onderzoek van AWN Flevoland
AWN Afdeling 21 rapport nr. 2007-3.

"Nieuw land" blijkt eigenlijk "oud land" te zijn!

  menu---------vervolg


Omhoog