www.tekenen.alfazet.nl

  menu---------vervolg

 

Laakse Slenk, Zeewolde

Bij de aanleg van de Laakse Slenk Hulkesteinsebos, ten noordoosten van Zeewolde en aan het Wolderwijd werd ook archeologisch onderzoek gedaan.

Zie "AWN_veldverkkening_Laakse_Slenk_17-12-2011-1.pdf". Er werd een scheepswrak en laat middeleeuwse aardewerk scherven gevonden.

Voor het uiteindelijke onderzoek ging booronderzoek vooraf. Aan de oevers van de slenk werd door een soort moerasbos een weg gebaand. De kansrijke plekke aan de over van de slenk diende als richtlijn voor het onderzoek. Met GPS en metaal detectors werden de vondsten opgespoord en vastgelegd. De recentere vondsten is het scheepswrak en de delen van huisraad, dat wellicht vanuit Nijkerk daar overboord is gezet.

De prehistorische bewoners van dit gebied leefden van jacht en visserij. Door de stijgende waterspiegel trokken ze weg omdat het te nat werd. Pas na de middeleeuwen kwamen opnieuw mensen naar dit gebied en vestigden zich hier, maar door het stijgende waterpeil werden ook deze na verloop van tijd weer weggejaagd.

Laakse Slenk, natuur- en recreatiegebied ten noordoosten van Zeewolde.

 

In Prehistorische tijden speelde de kano een belangrijke rol. Uit Sporen in het land. Zie literatuur. Bij Uitgeest is een zeer oude kano opgegraven bij de aanleg van een tunnel onder het spoor. Deze is in gebruik geweest bij het Oerij. De allereerste kano werd in het Noorden van Nederland opgegraven (in het veen bij Pesse, ten noorden van Hoogeveen [8.200 - 7.600 v. Chr]). Binnen een week werd een replica gemaakt en deze bleek geschikt om er mee te varen. Zie de uitgave "Land en Water" uitgeverij Ontmoeting.nl

 

Laakse slenk, luchtfoto Google Earth. 

Een vindplaats van een scheepswrak wordt in Flevoland aangegeven met een herkennings windwijzer.

  menu---------vervolg


Omhoog