Garden City

vervolg

Huizenmarkt uit het slop met Howard z'n gedachtengoed uit 1898?

De manier waarop Howard zijn huizenbouw heeft opgezet met een stichting die met behulp van gelden aan de slag kan om tegen (van overheid en instanties) een redelijke prijs grond aankopen te doen. De gebouwen worden daarna gedurende een bepaalde tijd verpacht om daarna in de verkoop te gaan. Met de verkregen inkomsten kunnen weer nieuwe projecten worden gefinancierd.

De bewoners van de Garden City zouden de grond pachten van de stichting of cooperatie die de stand had helpen opzetten. De geldschieters zouden echter niet de directe revenueen ontvangen, het meeste werd teruggesluisd naar de bewoners zelf. De gemeenschappelijke voorzieningen werden daarmee betaald.

Koolhaas was bijzonder onder de indruk van Howard's zijn denkbeelden, hij vertelde ondermeer:

"Het is een verschrikking als je drie uur per dag moet reizen om bij je werk te komen". Het is toch veel plezieriger om de stad (Almere) zo te ontwerpen, dat je dat op een veel betere manier kunt doen".

 

klik in afb. voor vergroting

Het originele Garden City concept van Ebenezer Howard 1902.

 

Howard's zijn drie magneten filosofie.

 

 

"Its goal was to promote the concept of planned housing and to improve the general standard of the profession by the international exchange of knowledge and experience."

http://www.tcpa.org.uk/

De huidige TCPA organisatie in Engeland.

 

Ebenezer Howard 

Zijn grote idee was om naast de grote steden op het platteland aantrekkelijke plaatsen te maken met een beperkte omvang van aantal inwoners. Deze kunnen naar wens worden uitgebreid met meer inwoners, maar op een korte afstand van de 'centrale Garden City'. Waarbij het openbaar vervoer in de vorm van een zeer snelle en efficiënte treinverbinding de schakel vormt. Maar ook busverbindingen onderling zijn bijzonder snel vanwege de geplande route en wegenplan. De Garden City's werden gebruikt als een model voor het oplossen van veel problemen in grote steeds maar verder uitdijende steden.

De centrale Garden City is omgeven door een ring van landbouwgronden waar de groenten en fruit en het vlees werden geleverd voor gebruik op een beperkt aantal kilometers afstand van de consument. Maar er was ook ruimte aan de buitenste schil voor 'fabrieken' en bedrijven, waardoor de productie veel dichter bij de consument kon komen te liggen.

Omdat te kunnen bekostigen bedacht hij een uitmuntend plan, dat met de nodige aanpassingen aan de huidige tijd OPNIEUW GOED ZOU KUNNEN FUNCTIONEREN voor de stagnerende woningmarkt.

 

Supermarkten

Bestudeer Howard's ideeën grondig en nog beter pas ze daarna toe in de bedrijfsvoering. Bedenk voor een deal te sluiten over de AFSTAND wat een product heeft moeten afleggen alvorens het in de locale super komt te liggen.

Is het wel echt nodig om vlees duizenden kilometers te vervoeren terwijl het in een Garden City op 20 minuten fietsafstand te vinden is? Het gesleep zowel de export als import van vlees zou in een grafiek duidelijk gemaakt kunnen worden. Sommige ladingen gaan zowel heen, als daarna ook weer terug om maar van bepaalde subsidies te kunnen proviteren. De herkomst wordt bij al dat transport steeds onduidelijker (tik maar eens "vlees inbeslagname" in als zoekterm). Zie ook de affaire Selten en de NVWA met 50 miljoen kilo vlees in beslag genomen waar de herkomst niet van kan worden aangetoond.

Bij het Garden City concept is er sprake van een ring met agrarische bestemming rondom de centrale stad plus een kleinere cirkel met industrie. Mede door de goede verbindingen met openbaar, maar ook locaal vervoer is het mogelijk om snel in de zuster steden te komen of op het werk.

En hetgeen geproduceerd wordt is dichtbij de consument en daardoor ook veel gemakkelijker controleerbaar blijft.


Omhoog - - - - - - vervolg