MARKERWAARD - IJGEBIED

LITERATUUR / BRONNEN

overnamegegevens

Alle afbeeldingen van de Markerwaard mogen worden overgenomen, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding en link naar deze oorspronkelijke internetpagina's.

1

Land en Water, compleet boek in full color op CD voor Windows en Mac OSX computer gebruikers. Ontstaansgeschiedenis van Nederland. Het gevecht tegen en met het water door de eeuwen heen. Met actuele informatie bijgewerkt tot november 2007 en aantrekkelijk geprijsd.

 

 

2.

De rode draad door Flevoland, een halve eeuw stedenbouw.
Tekst Coosje Berkelbach, Amsterdam. Uitgave: Rijkswaterstaat, 1999. Klein formaat met 52 pagina's.
 

3.

De inrichting van Nederland.
De Gouden Priamide 2005. Met ondermeer het project IJburg.

ISBN 90 6450 576 4

Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Uitgave: Uitg. 010 Rotterdam 2005

 

4.

Een bewogen jeugd

De planologische ontwikkeling van Lelystad. Een beschouwing over de planologische ontwikkelingsgeschiedenis van lelystad bij het vijfentwintigjarig bestaan van de gemeente in 2005.

Tekst: H.J. Licher.

Uitgave: Gemeente Lelystad 2005

 

5.

Het onderste boven van Flevoland

Van water tot (Flevo)land
De ontwikkeling van een unieke provincie

Tekst: gebaseerd op Zuiderzeeproject in zakformaat van R.H.A. van Duin en G. de Kaste. Tekstbewerking R. Peijs.

Uitgave: Provincie Flevoland, dec. 2002.

 

6.

10 jaar Flevoland

Special Magazine, uitgegeven door Revue Arts Uitgevers BV ter gelegenheid van 10 jaar Flevoland. jan 1996.

 

7.

Journaal Batavia Werf, juni 1997. ISSN 1383 0252. 9e jaargang nr. 2

 

8.

Lelystad uit de kluiten

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en Ministerie van verkeer en waterstaat.

Uitgave: Medewerkers van Rijksdienst voor IJsselmeerpolders. mei 1980. Oplage 5000 ex. 184 pagina's.

 

9.

Forum tijdschrift 15 november 2007. Pag. 33 Zuiderzeelijn is Noorden bekeuring waard. door www.hiertrekkenwedelijn.nl

 

10.

Flevoland

Uitgave: samenwerking educatieve uitgeverij van de Stichting IVIO en uitgeverij MEMO. 1986. 92 pagina's.

ISBN 90 6121 617 6

 

11.

Flevum, Aelmere, Almari, Zuiderzee, IJsselmeer

Speciale jaaruitgave van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, Amsterdam. Tekst Dick Schaap.

Ter gelegenheid van 50 jaar Afsluitdijk. 108 pag's full color met bijzonder interessant omslag met alle kaarten van het IJsselmeer door de eeuwen heen. En voorzien van bijzondere historische foto's en kaarten.

 

12.

Atelier IJmeer 2030+

Amsterdam, IJmeer, Almere

Stedenbouwkundig ontwerp Teun Koolhaas, Ellen Marcusse met medewerking van Kees Bentvelsen. Tekst Gert Staal. Juni 2006.

Uitgave: Uitgeverij 010, Rotterdam, gemeente Almere en Amsterdam

ISBN 978 90 6540 604 8

Met bijzondere kaarten, schetsen, fotomateriaal en ontwerpen. Ruim 300 pag's in full color. De maquette is enige tijd in 2007 bij CASLa Almere te zien geweest. Standaardwerk voor creatieve ontwerpen en onderzoeksvoorwaarden. Resultaat van drie jaar onderzoek naar structuur en ontwerp voor Almere Pampus. Een must voor de gedegen ontwerper.

 

13.

Teun Koolhaas

Polderperspectieven en waterfronten

door Remco van Diepen

Uitgave: NLE, Nieuwland Erfgoedcentrum Lelystad en CASLa, Centrum voor Architectuur, Stedebouw en Landschap Almere.

Ter gelegenheid van de tenstoonstelling Teun Koolhaas Ontwerper. Amsterdam juni 2007. 192 pagina's. Standaardwerk over de ontwikkeling van de polders. Een belangrijk historisch werk dat net op tijd verscheen voor de officiële opening van CASLa door Mevr. Jorritsma aan Teun Koolhaas.

ISBN 978 90 79043 01 9

 

14.

Oostelijk van de Knardijk

De inrichting en ontwikkeling van oostelijk Flevoland in de jaren 1957-1980.

Uitgave: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Met voorwoord van Prof. dr. R.H.A. van Duin. Standaardwerk over de inrichting van nieuw land met alle relevante gegevens.

Samengesteld door medewerkers en oud-medewerkers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. December 1982. Oplage 1500 ex. 412 pagina's.

 

15.

Het Zuiderzeeprojekt in zakformaat

R.H.A. van Duin en G. de Kaste.

ISBN 90 900 9041 X

232 pagina's klein formaat met separate kaart. Eerste druk april 1984. Provincie Flevoland, Lelystad. Op minder dan een halve A4 als formaat is dit ook een standaardwerk te noemen. De informatie is bijzonder gegedegen en de kaarten uitstekend.

 

16.

Land in zee

De watergeschiedenis van Nederland

Wilfried ten Brinke. Uitgave Veen Magazines, Diemen 2007

ISBN 978 90 857 1073 8

350 pagina's full color met bijzondere kaarten. Standaard werk over de geschiedenis. Over de geologische geschiedenis, de eeste bewoners en de waterhuishouding. Toekomstscenario's met o.m. Al Gore.

 

17.

Lelystad in ontwikkeling

Brochure Gemeente Lelystad, 28 pagina's

 

18.

Streekplan Flevoland

Hoofdlijnen van beleid

Uitgave: Provincie Flevoland. Discussienota febr. 1991.

172 pag's met afzonderlijke kaart.

 

19.

Dorpen in de IJsselmeerpolders

C. van der Wal

Van Slootdorp tot Zeewolde

Flevobericht nr. 250. Met unieke plattegronden uit de eerste tijd van een groot aantal Flevoland steden en dorpen.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Oplage 5000. jan. 1986 . 112 pagina's.

ISBN 90 6914 011 X

 

20.

Voeten in de aarde

'Vanwaar Nederland Waarheen'

Uitgave Terra 1988

ISBN 90 6255 338 9

Marion de Boo

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Heidemij.

 

21.

Sporen in het land

De Nederlandse delta in de prehistorie

L.P. Louwe Kooijmans

Uitgave: Meulenhof Informatief Amsterdam

ISBN 90 290 9585 7

1985. 160 pagina's.

 

22.

Ontdek de duinen

Nederlandse landschappen

Uitgave van het I.V.N. in samenwerking met de VARA en P.W.N.

1980

ISBN 90 6301 006 0

 

23.

Nederland Waterkant

Recreatie op en aan het water

Jaap Kramer en Theo Kampa

ISBN 90 228 1137 9

1975 Unieboek BV Bussum

136 pagina's.

 

24.

Naar Ruimtelijke Kwaliteit

Raad van advies voor de ruimtelijke ordening

1990 SDU uitgeverij den haag.

Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening.

ISBN 90 12 0954 8

146 pagina's.

 

25.

Alle Hosper

Landschapsarchitect 1943 - 1997

Uitgave: Uitgeverij 010 Rotterdam

2003, 208 pagina's.

ISBN 90 6450 446 6

Standaardwerk van architect die veel voor Flevoland heeft betekend. Schitterend uitgevoerd. De moeite van aanschaf (antiquariaat) zonder meer waard. Is ondermeer bij Antiquariaat Melk in Hilversum te bestellen.

 

26.

Dynamic Flevoland

Vertaald door Sarah Jane Jaeggi.

Uitgave: Diette Doesburg Public Relations, Hoogezand

1988. 158 pagina's.

 

27.

Het Hart van Nederland
Steden en dorpen rond de Zuiderzee
Ph. M. Bossher, G.D. van der Heide, D. van der Vlis e.a.
2e dr. Unieboek Bussum 1973, 228 blz. met kaart

ISBN 90-228-1913-2

 

28.

Het natte Hart van Nederland
De geschiedenis van de Zuiderzee
 
Eric Leijenaar
1991 Omega boek Amsterdam
ISBN 90-6057-754-X

 

29.

De Swifterbant cultuur

Een nieuwe kijk op de aanloop naar voedselproductie.

Uitg. Uniepers, jan 2005. 160 pag's.

ISBN 90 6825 279 8

 

30.

Arkemheen te velde,

landschap, flora & fauna van de polder Arkemheen

Dirkse, Gerard M. & Vincent van Laar (redactie), 1992

 

31.

Landschappen van Nijkerk-Arkemheen

Dooren, drs. Frank van, 1986

 

32.

Van Flevomeer tot IJsselmeer

R. Borman

1982

ISBN 90 6255 111 4

 

33.

50 jaar Wieringermeer

Pieter Terpstra

Uitg. M.A. van Seijen - Leeuwarden

250 pag's, zwart/wit en kleuren afbeeldingen

Met uniek beeldmateriaal en als naslag te gebruiken voor de ontwikkeling en opbouw van de Wieringermeer.

 

34.

Het veranderend gezicht van Noord-Holland

Beelden van dorpen en stedenwater en land uit de provinciale atlas.

Meijer Pers BV, Amsterdam. 1976.

160 pag's in full color met bijzondere kaarten en tekeningen.

Kennermerland, de kop van NH, West-Friesland, De Zaanstreek, Waterland, Gooiland, De Vechtstreek, Amstelland en de Meerlanden, Amsterdam, toekomst en geschiedenis.

 

35.

Markerwaard / Makermeer

Witboek IJsselmeer

Jaap van der Zwaag

Kosmos uitgeverij 1980

ISBN 90 215 0922 9

126 pag's met 'het werkstuk' over de schoonheid van het IJsselmeer. "Aanleg van de Markerwaard zou een planologische kernvergissing zijn." De auteur was tien jaar actief voor het behoud van het IJsselmeer en deskundige op dit gebied.

 

36.

www.oer-ij.nl

Een interessante site met veel verwijzingen en geografische informatie van Noord Nederland door de vele eeuwen heen, inclusief het IJsselmeer.

Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ.


menu Markerwaard

  

omhoog

terug eerste menu

Afbeelding: De Noordvleugel, het beheersgebied van de provincie en gemeenten. Het zou een Metropoolregio worden.

 

 

 

 

3D tekeningen zelf maken kijk bij

www.3dontwerpen.nl

 

 

 

 

 

Het Randschap

Niet enkel zee, niet enkel water, niet enkel land,

Maar een grens waar men staat op een breuklijn:

een bosrand zich legerend om een gazon

 

en links is de zee van het land

en rechts is het land van de zee

maar ik doe er niet aan mee,

ik ben aan het randschap verwant.

 

Guillaume van der Graft.

 

 


menu Markerwaard