MARKERWAARD - IJGEBIED

 PROTESTEN

Op veranderingen zijn van alle tijden. Bij de ontwikkeling en zelfs bij de uitvoering van de plannan van Ir. C. Lely voor de Flevopolders was er een inwoner en fabrikant in Harderwijk die heel veel werk maakte van zijn protest tegen alle polders. Eibert den Herder schreef tientallen brieven naar de regering en schreef zelfs boeken. Daarna probeerde hij het met het oprichten van een politieke partij maar leden bleven weg. 

 

Ook de vissers lieten van zich horen. Militairen vreesden voor het verlies van een waterlinie. Zelfs Rijkswaterstaat was er op zeker moment op tegen (1920). Het zou een 'graf voor reputaties' zijn.

 

In 1976 bracht de Raad van de Waterstaat een rapport uit waarin de nota 'Beschouwingen over de Markerwaard'. Daarbij werd de nadruk gelegd op de voorwaarden en ontstaan van natuurgebieden. De waterkwaliteit moest worden gewaarborgd. De consequenties voor Marken (in het oude plan) moesten worden bekeken. Aldus de nota.

  

"Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst"

gedenksteen monument Afsluitdijk

 


 vervolg

 

Menu Markerwaard 


  eerste hoofdmenu

Afbeelding: De Noordvleugel, het beheersgebied van de provincie en gemeenten. Het zou een Metropoolregio worden.

 

 

 

 

IJmeer berichten op internet geeft een goed overzicht van wat er allemaal in die regio gebeurt.

www.zeeburgnieuws.nl

 

 

 

 

 


 

Menu Markerwaard 


 

 

 

 

 

Op de CD-ROM 'Land en Water' kunt u alles op uw gemak lezen over de ontwikkeling van Nederland gedurende vele eeuwen. Inpolderingen, dijken, overstromingen etc.

Kijk bij LAND EN WATER

 

Aanvullende informatie:

www.3Dontwerpen.nl

www.ontmoeting.nl

© Alfazet, Huizen, Nederland