MARKERWAARD - IJGEBIED (sfeer)

© Studio Alfazet. Markerwaard in beeld. Links Noord Holland, rechts Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland. Bovenaan de Noordoostpolder en een klein stukje van Friesland.

 

Beroepsvaart en recreatie op het water blijven belangrijke onderwerpen bij de ontwikkeling van de nieuwe eilanden en polders. Foto's aug. 2007 nabij Naarden, uitzicht op Zuidelijk Flevoland.

Foto Hollandse brug, geen vrachtauto's meer over de brug. juli 2007.

De Markerwaard is een polder die wat vormgeving er anders uitziet dan de bestaande Flevoland, Noordoostpolder of Wieringermeer. De omtrekken zijn verschillend en er is meer ruimte rondom voor recreatie (aan het water), maar ook op nog te plannen bos- en natuurgebieden. Daarnaast zijn er de dominierende verbindingen noord - zuid en oost - west.

IJmeerdijk aan de zuidkant van Zuidelijk Flevoland. Recht vooruit het tijdelijke windmolenpark aan de Oostvaardersdijk.

Sfinxen, een voorbeeld van wonen aan of op het water in Huizen NH aan het Gooimeer.

Leeds - UK - waterfront.

IJburg 2006, zicht op de Heeremabrug.

IJburg vanaf de rondweg A10 Amsterdam. Heeremabrug, enige openbare toegangsweg. Ontsluiting richting Almere ligt voor de hand. 2007.

Deze nieuwe bewoner van IJburg weet het wel. Door te pendelen tussen zijn ouders en de plattegrond kiest hij zijn eigen favoriete stek !

Wonen en werken aan het Binnenwater. IJburg juni 2007.

Natuurgebied aan de Hoge Vaart, Zuidelijk Flevoland. Ook in de Markerwaard komen een aantal vaarten met fietspaden en natuurgebieden.

Met de aanleg van de Markerwaard wordt volledig aandacht gegeven aan natuurbeheer en behoud, maar ook aan waterrecreatie.

De Flevo-spoorlijn door Oostelijk Flevoland bij de Oostvaardersplassen.
Koppeling tussen vaarten, verkeerswegen en spoorlijnen heeft voor de Markerwaard aanzienlijke voordelen.

Het kostbare Waterland (NH) wordt door de nieuwe polderaanleg niet aangetast. De afstand tot de omringdijk Markerwaard is voldoende om een wijds uitzicht te houden.

De ontwerpers van Atelier 2030+ hebben de brug in Portugal bij Lissabon over de Taag als voorbeeld genomen.

© Teun Koolhaas z'n ontwerp met aangepaste hoogte 135 meter en geschikt voor een doorvaarthoogte van 40 meter.

Bruggen en aquaducten zijn belangrijke aandachtspunten voor het ontwikkelingen van nieuw land in het Marker- en IJmeer. Er zijn ook mogelijkheden om een beweegbare minder hoge brug(gen) in te zetten (bv. Ketelmeerbrug), waarbij de bediening e.v.t. op afstand kan plaats vinden.

Ir. Jan Bovenlander uit Muiden komt met een goed alternatief voor het aanleggen van een extra aansluiting Randstad Almere Stad.

Hij heeft een oplossing bedacht met een extra landtong bij Zuidelijk Flevoland en een ondertunneling van ca. 4,5 km met een totale lengte van het tracé van 14 km. Zijn ontwerp wordt in 060529-verb-bovenlangsalt.pdf toegelicht.

Ir. Jan Bovenlander:

"Ook hier geldt weer: het gaat om de denkrichting, niet om de details".

© Studio Alfazet. Idee voor een van de vele havens in de Markerwaard Almere Pampus. Stedelijke bouw aan en in de buurt van het water is een pluspunt. SketchUp Pro.

© Studio Alfazet. Aanzicht waterfront, Markerwaard, Almere Pampus.

Zicht op de Gooimeerdijk, de Stichtse brug A27. Van vitaal belang door het uitvallen van de Hollandse brug voor vrachtverkeer (2007/8).

© Studio Alfaet. Boven- en middengebied Markerwaard. Rechts Lelystad met ontwikkeling van bouwen in en aan het water. Zowel binnendijks als buitendijks of in het water zoals bij het voorbeeld project Steigereiland IJburg Amsterdam.

vervolg

 

Menu Markerwaard 

omhoog

  eerste hoofdmenu

 

Op de CD-ROM 'Land en Water' kunt u alles op uw gemak lezen over de ontwikkeling van Nederland gedurende vele eeuwen. Inpolderingen, dijken, overstromingen etc.

Kijk bij LAND EN WATER

 

Aanvullende informatie:

www.3Dontwerpen.nl

www.ontmoeting.nl

© Alfazet, Huizen, Nederland