MARKERWAARD - I JGEBIED (5)

Provinciale en gemeentelijke grenzen

De grenzen die gemaakt zijn bij de indeling van de polders hebben de volgende verdeling.

De rode is van de gemeente Lelystad, waarbij het middendeel van de Markerwaard wordt afgedekt. Aan de bovenzijde (geel) is die van Gemeente Noordoostpolder en in het blauw eronder een klein taartsegment van de Gemeente Urk. In het groen (Oostelijk Flevoland) zien we de Gemeente Dronten. Daaronder de grote Gemeente Zeewolde. Om te besluiten geheel onderin met de Gemeente Almere.

Frapant is dat de hele strook langs Marken omhoog nog van de Gemeente Almere is, ook de afbaking bij de Stichtsebrug is bijzonder en behoort nog tot het uitbreidingsgebied van Almere. De gemeente Lelystad omvat een groot gebied samen met die van Dronten.

© Studo Alfazet.

Wieringermeer werd direct al in de aanlegfase bij Noord Holland ingedeeld, deze polder valt dus buiten Flevoland. Terwijl het wel bij het plan van Ing. Lely hoort. In 1986 werd een wet aangenomen voor de instelling van de twaalfde provincie Flevoland. Nog regelmatig komen er herindelingen van de gemeenten ter sprake.

Bij de aanleg van de nieuwe Markermeer zal automatisch een herindeling van de grenzen opnieuw ter sprake komen. Daarbij dient een efficiënte oplossing te worden gezocht om nieuw land en het bestuur daarvan goed te organiseren. Een voor de hand liggende oplossing zou zijn om het onderste eiland bij Almere te trekken en het middeneiland bij Lelystad. Het bovenste kan òf bij Lelystad, maar ook bij Urk of Noordoostpolder worden ingedeeld. Gezien de aanleg van de luchthaven en de beroepsvaarthaven zou de gemeente Urk in het voordeel kunnen zijn, omdat men daar veel kennis heeft over havens en havenbedrijven.

 

vervolg

 

menu Markerwaard

omhoog

 

allereerste menu
Lelystad  bouwen aan het Bovenwater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


menu Markerwaard


  

 

 

 

 

 

 

 

Openluchtspel 1955 Wieringermeer:

 

Een volk dat leeft moet aan zijn toekomst bouwen;

Een volk dat leeft versaagt niet in de strijd;

Een volk dat leeft zit steeds vol energieën;

Een volk dat leeft wordt door zichzelf bevrijd.

 

 

 

 

 

 


menu Markerwaard


  

 

 

 

 

 

Op de CD-ROM 'Land en Water' kunt u alles op uw gemak lezen over de ontwikkeling van Nederland gedurende vele eeuwen. Inpolderingen, dijken, overstromingen etc.

Kijk bij LAND EN WATER