MARKERWAARD - I JGEBIED (7)

 

DE KLUS IS NOG NIET GEKLAARD !

© Studio Alfazet

Waterwegen rond de Markerwaard

De beroepsvaart kan ongehinderd van Amsterdam naar Ketelhaven varen via de bestaande vaarroute naar Lelystad (naast de Oostvaardersdijk) of via Enkhuizen om de Markerwaard heen. Er komt ook een Tussenvaart parallel aan de Houtribdijk en het bovenste eiland, ook daar is beroepsvaart mogelijk.

Een grote open vaarroute komt er tussen de twee onderste eilanden door (Markeroog).

De pleziervaart krijgt een groot aantal jachthavens er bij, wel of niet voorzien van woningen aan of op het water. Wonen, werken en recreëren aan het water is mogelijk, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het schoonmaken en houden van het watergebied (o.a. blauwalg terugdringing).

De Markerwaarddijk Enkuizen - Lelystad met kruiend ijs.

Het gemaal De Block van Kuffeler in aanbouw, Zuidelijk Flevoland.

Aan de linkerkant de Hoge Vaart, rechts de Lage Vaart naar Lelystad. Er is een verbinding tussen deze twee vaarten gegraven, daar zal nog een schutsluis tussen komen om het verschil van 1 meter waterhoogte op te vangen. Links het natuurgebied de Lepelaarsplassen. Recht vooruit het Binnenmeer langs de Oostvaardersdijk (vroeger Markermeer).

In het midden de Hogevaartpier en rechts het toen nog aan te leggen het Wilgenpad. Aan het water zien we vier opslagtanks voor dieselolie, dat zijn er nu nog twee. Zowel zuidelijk als noordelijk zijn er fietspaden aangelegd.

© Studio Alfazet

Het wegenplan.

Een goede verbinding tussen Markerwaard en A1 - A9 in de buurt van IJburg Oost. Verder naar het noorden de verkeersweg Purmerend - Lelystad via Markermidden.

Leystad en Dronten worden voor het eerst (zoals al meer dan dertig jaar werd besproken) goed aangekoppeld met Noord Holland.

Vanaf Amsterdam is er de mogelijkheid om snel naar de Hoge Ring Almere Stad te rijden. De doorgaande route via Markermidden naar het Noordervliegveld of Lelystad is snel te berijden. Ook Enkuizen en deze hele regio zal via de Markerwaarddijk richting het Noordervliegveld en Markermidden een stevige nieuwe impuls krijgen.

 

© Studio Alfazet

Het spoorplan

In eerste instantie komt er een verbinding parallel aan de Verkeersweg Amsterdam - Noordervliegveld door de Markerwaard heen. Vanaf Markermidden komt de aftakking naar Lelystad.

In de toekomst zou er een mogelijkheid kunnen zijn om de spoorlijn van de Markerwaard richting Enkhuizen - Hoorn - Alkmaar door te trekken naar de Markerwaard, bij de Markerwaarddijk.

In een volgende fase kan Almere Stad worden aangekoppeld met de Markerwaard. Waardoor Almere Poort en Almere Pampus en de Randstad met elkaar per spoor worden verbonden. Er kan dan een evaluatie plaats vinden voor het goederenvervoer van 35 stuks per etmaal (2007/8) via de Hanzelijn richting Randstad, deze zouden voor een deel kunnen worden omgeleid via de Markermeer.

De belangrijke Zuiderzeelijn is in het geel getekend. Aanleg is essentieel voor het hele gebied en de verdere ontsluiting van de Noordoostpolder, Friesland en Groningen. In Den Haag dienen de knappe koppen opnieuw over na te denken en dit project wederom op de agenda te plaatsen.

Over de Stichtsebrug richting Utrecht is een sneltram gepland die de belangrijke nieuwe woongebieden in de buurt van de A27 kunnen ontsluiten. Deze sneltram is al meer dan twintig jaar een van de bespreekpunten in het Gooi, maar er is nog steeds geen agenda gemaakt voor de uitvoering! Mede door het nieuw te ontwikkelen industrieterrein Flevoland Stichtsebrug en de nieuwe woningbouw Almere Buiten dient er een adequate tramverbinding te worden aangelegd.

Bekijk de nieuwe woningplannen rond de A27 en vanaf de A27 richting Almere Stad bij de Hoge Vaart en u weet dat er een sneltram oplossing à la Utrecht - Nieuwegein nodig is.

De in aanleg zijnde Hanzelijn vormt de spil naar het Oosten en koppelt Kampen en Zwolle en de ljnen naar het noorden met elkaar. Dronten kan een enorme groei doormaken en Swifterband zal ongetwijfeld in de toekomst zijn eigen station krijgen, de Hanzelijn komt er nu al rakelings ten zuiden langs met het rangeerterrein voor ontkoppeling van goederen- en snelverkeer.

Railverbindingen zijn belangrijk voor kortere reistijden van en naar woon- en werkgebieden.
vervolg
 

Menu Markerwaard 

omhoog

 

allereerste menu
Droogvallende Flevopolder op mei 1958

 

 

 

 

 

Menu Markerwaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de CD-ROM 'Land en Water' kunt u alles op uw gemak lezen over de ontwikkeling van Nederland gedurende vele eeuwen. Inpolderingen, dijken, overstromingen etc.

Kijk bij LAND EN WATER